Är VAL
rätt för dig?

Välkommen till behörighetsguide för den kompletterande utbildningen VAL – Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Guiden hjälper dig att ta reda på om du kan vara behörig till VAL vid Stockholms universitet.

Grundkravet för VAL är att du jobbar som förskollärare eller lärare på minst 50 % i de ämnen och årskurser som du vill bli behörig i genom studier inom VAL.

Läs mer om VAL

Starta VAL-guiden